Czy słowo zjazd kojarzy się dziś tylko negatywnie?
Czasem zjazd to życie, historia, spojrzenie na to co dawne, spojrzenie na nowoczesność czy dzieło ludzkich rąk.

Film, animacja i muzyka – Piotr Lakwaj