Akademia Umiejętności została utworzona jako polska instytucja naukowa w 1872 roku. Przedstawiam Państwu jedną z ulic w Bielsku-Białej, której nadano nazwę Akademii Umiejętności.