te coś – to subiektywna próba odpowiedzenia na pytanie czym jest śląska dusza.