Góry najczęściej kojarzą się nam z tymi, po których wędrujemy, tam wypoczywamy, albo z nich podziwiamy widoki.

Zapominamy lub nie chcemy myśleć o tych „górach”, które mamy na Śląsku w zasięgu ręku. Najczęściej są, to „dzieła” naszych wcześniejszych pokoleń. Jednak są i jest w nich tyle samo śląskości, co w tych naturalnych – Beskidzie Śląskim.

Poprzez kontrastowe zestawienie, film pokazuje odrębności, ale też wspólne mianowniki.