Boże Ciało w Lipinach powoli odchodzi do historii. Każdego roku jest mniej ubranych w stroje ludowe uczestników. Ten film oparłem o jedną z najstarszych modlitw po łacinie – KYRIE.

W tłumaczeniu na polski brzmi tak: Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

Myślę, że to najlepsza tekst dla procesji Bożego Ciała.