Materiał zrealizowany podczas uroczystego startu  XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego .