Autor: Piotr Juraszczyk

Chciołżech pokozać, że na kole można zoboczyć Ślonsk, kerego już ni ma i Ślonsk, kery bydzie. Od zmaraszonych cest do Silesii City Center. Pokozołżech gruby, familoki i inne roztomaite budynki. W dwóch minutach można zobaczyć 8 różnych miejsc. Nieprzypadkowo nazwałem film: „Kołem przez Śląsk”, bowiem koło to po śląsku rower i na rowerze chciałem pokazać, że można znaleźć miejsca, które są ułożone od tych zaniedbanych – symbolu przeszłości Śląska, przez te najpiękniejsze – symbole przyszłości Śląska, do tych nie najlepszych – ulic odnowionych, ale z smutną historią. Mam nadzieję, że film zmusi do postawienia sobie pytania: Co mogę zrobić dla Śląska, by wyglądał pięknie?