Autor: Ptas

Próba wyrywkowego spojrzenia na Śląsk dzisiaj, na miejsce przywiązane do tradycji a zarazem nowoczesne i rozwijające się. Pytanie, czy zawsze w dobrym kierunku?