Kopalnia nie jest zwykłym miejscem pracy, lecz strefą gdzie dochodzi do fizycznego i zmysłowego kontaktu, połączenia się człowieka z naturą. Gdzie wysiłek jest wynagradzany czarnym złotem. Poprzez ciągłe ingerowanie człowieka w przestrzeń podziemną, poddawana ciągłej przebudowie, kopalnia żyje, ulega ucywilizowaniu, powstają ukryte górnicze miasta. Do ciężkiej i niebezpiecznej pracy pod ziemią nadają się tylko silni fizycznie i psychicznie ludzie. Pracujący nie z przymusu a z własnej woli i determinacji.