Dziady noworoczne to unikatowa tradycja, która występuje wyłącznie w kilku gminach na południe i zachód od Żywca. Dawniej, ludzie z tych terenów wierzyli, że obrzęd ten stanowi gwarant pomyślności i urodzajnych plonów. Mimo upływu lat, ten element lokalnej kultury nie został zapomniany, a wszystko za sprawą – chociażby mieszkańców Milówki, którzy co roku żegnają stary i witają nowy rok w zgodzie z tą tradycją.

realizacja:
Bartosz Dominik