Józef Kupczak z Żabnicy to legendarny twórca masek obrzędowych dla Dziadów Żywieckich. Artysta zmarł w 2021 roku. Film dedykujemy jego pamięci. Muzyka w wykonaniu Kapeli Dziadów z Żabnicy.