Czy istnieje przejście do świata,

czy ktoś już je zamknął?

a może umysł je zamknął,

czy wystarczy wyjść?

a może to miejsca nie miało.

 

Film jest podsumowaniem izolacji 2020 roku. Jest poszukiwaniem dziko położonych industrialnych przestrzeni, które odpowiadają autorskim wierszom, które powstałych w okresie pandemii a równocześnie z nią powstała muzyka.

Film powstał na terenie powiatu pszczyńskiego.

Wideo: Zofia Siwy Muzyka: Łukasz Willner