„Śląski portret” na Akademii Muzycznej w Katowicach

Wystawa najlepszych fotoreportaży XIV edycji konkursu fotograficzno – filmowego Obiektywnie śląskie znajduje się obecnie na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Wystawę pt. Śląski portret można będzie oglądać do 13 marca 2024. To kolejne miejsce ekspozycji po NOSPR-ze i Szybie Maciej w Zabrzu.
Wystawa liczy 29 plansz o wymiarach 100 x 70. Prezentuje zwycięskie prace  XIV edycji konkursu, której hasło brzmiało ŚLĄSKI PORTRET. Słowo „portret” oznacza „wydobywanie na światło dzienne”, „wyjawianie”. Zgłoszonych zostało 172 prace konkursowe, w tym 138 fotoreportaży (ok. 1000 zdjęć), 20 filmów i 14 fotokastów. W konkursie wzięło udział 128 uczestników! Laureatów wyłoniło jury w składzie: Tomek Sikora, Adam Sikora, Antoni Cygan oraz Jacek Joostberens.

Relacja z finału wraz z listą laureatów oraz linkami do ich prac znajduje się tutaj: https://obiektywnieslaskie.pl/relacja-z-gali-finalowej-xiv-edycji-obiektywnie-slaskie/
Zawsze z wielką przyjemnością prezentujemy najlepsze prace danej edycji w pięknych przestrzeniach atrium katowickiej Akademii Muzycznej. Serdecznie dziękujemy władzom Uczelni oraz jej pracownikom za możliwość ekspozycji wystawy w tym miejscu.
Fot. Paulina Steć
Wystawa powstała dzięki: MgM Expo oraz Laboratorium Fotosilesia