W Cieszynie postanowiliśmy urozmaicić wystawę jednego ze sklepów żywą kobietą, która odegrała rolę manekina. Ciekawa dla nas była interakcja dwóch światów podzielonych szybą. Jeden to świat na pokaz – wystawa, na której wszystko jest przemyślane, w najwyższym porządku, ale niewiele się dzieje. Drugi to świat ulicy, gdzie tętni życie, rządzi przypadek, nie wszystko jest takie piękne, ale za to prawdziwe. Oba te światy przyciągają się i tęskno do siebie wzdychają. Jak niepołączone naczynia pozbawione możliwości wyrównania poziomów. Oba są mają swe radości i smutki. Oba dla siebie dziwne, ale ciekawe i oba sobie bliskie w swej odmienności.

Foto: Michał Kuzyk
Stylizacja świata z wystawy: Monika Mol
Żywy Manekin: Asia