Pomimo wpisania Ochotniczych Straży Pożarnych do krajowego systemu przeciwpożarowego i „wystandaryzowania ich działalności”, nie idą za tym środki pozwalające na sprawne i profesjonalne działanie. Strażacy-ochotnicy radzą sobie, jak mogą. Jedni piszą „projekty społeczne” na zakup cysterny, inni organizują charytatywne zloty… W dniu 11 września odbył się II charytatywny zlot motocykli zabytkowych w Łagiewnikach Małych. Wydarzenie, które organizowało OSP, połączono z dożynkami, co dodało mu mocy i siły działania. W inicjatywę włączyła się masa sponsorów, sołtys, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Skansen Lubecko, Zespół Kochciczanki oraz OSP z okolicznych miejscowości. Podczas pierwszego zlotu zakupiono i wyremontowano samochód, drugi ma doprowadzić do uzyskania zgód na dopuszczenie samochodu do ruchu, jako cysterny.