Tym razem oprowadzę po warownej części śląska czyli zamkach. Które w województwie Śląskim pomimo upływu różnych epok oraz mnóstwa właścicieli stoją po dziś dzień w takim oto stanie.