Zabrze jako świadek historii śląska stanowi mix architektury. Mamy tu typowo niemieckie rozwiązania oraz czysty komunizm. Wszystko to zostało przetworzone przez mieszkańców i łączy się w jednej zupie, stanowiąc przykład na to, że śląskie miasta mają wiele twarzy.