Nie ma absolutnej wolności. Każda ma ograniczenia: wiekowe, przestrzenne, obyczajowe, kulturowe, jak i te których matką jest… Konstytucja.
która niczym tory wskazuje nam kierunki możliwych „wolności”
Nasza Lubliniecka wolność!