Po kolejnych lockdownach możliwość organizowania imprez z udziałem publiczności przyszła z końcem maja 2021, czyli w czasie, w którym zwyczajowo instytucje kulturalne kończą sezon artystyczny. Filharmonia Częstochowska, spragniona kontaktu z melomanami, wyszła im naprzeciw, powołując do życia Letni Jurajski Festiwal Muzyczny, czyli weekendowe spotkania z muzyką w znaczących turystycznie punktach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jedno z pierwszych odbyło się w miejscu kultowym dla wspinaczy, ludzi kolorowych, wolnych i otwartych, czyli Trafo Base Camp w Podlesicach.