Codziennie obserwuję Śląsk którego coraz w dniu codziennym mniej. Niecodziennie go takim widzę jakim widzieć chcę.