Urodzona w 1963 roku w Katowicach, nieopodal Nikisza,  Mauga Houba – Hausherr od początku lat osiemdziesiątych mieszka i pracuje w Nadrenii Westfalii, od wielu lat również w starej Ojczyźnie. Mauga buduje mosty pomiędzy Górnym Śląskiem a RFN. Dyplom – Designer uzyskała w Wyższej Szkole Niederrhein. Od 2002 niezalezna artystka plastyk. Wystawy indywidualne i grupowe w Niemczech i Polsce. Liczne jej dzieła są w posiadaniu publicznym i osób prywatnych. Członkostwo w wielu stowarzyszeniach artystycznych (m.in. GEDOK Koeln).

Mauga zainspirowana wizytą w Nikiszu stworzyła obraz, który wskazuje na potrzebę radykalnej zmiany orientacji ekologicznej, Nikisz z jej obrazu jest zarówno pomnikiem rewolucji przemysłowej tego regionu jak i przestrogą dla świata.