Są na Śląsku miejsca, które kiedyś tętniły życiem. Dla wielu osób były to jedyne źródła utrzymania, dla innych miejsca rozrywki, a dla chorych udzielana tam była pierwsza pomoc. Dziś te miejsca już opuszczone, niektóre nawet w środku miasta, stoją zniszczone i zapomniane. Są jednak osoby, które nadal te miejsca odwiedzają, interesuje ich historia, a zaniedbany wygląd nawet fascynuje. Przed rozbiórką miejsca te, chociaż na chwile, otrzymują drugie życie.