Sto lat temu na Śląsku swój rozkwit miała kolej wąskotorowa. Istotnym elementem w jej działaniu były Warsztaty Naprawcze GKW w Bytomiu. Budowa ruszyła w 1898 roku a kompleks składał się m.in. z hali, kotłowni, kuźni z piecami kowalskimi, odlewni i tokarni. Dziś te miejsca są tylko wspomnieniem , ale budynki stanowią cel dla amatorów fotografii, osób zainteresowanych historią kolei czy architekturą pofabryczną.