Tunele i perony być może najpełniej wyrażają śląskiego genius loci, ducha miejsca, którego istotą jest nieustany ruch ludzkich mas przemieszczających się w gęstej sieci miast. Ale w tunelach i na peronach – ołtarzach wiecznej przemiany – spotykamy również rzeczy bardziej intymne i nieoczywiste.