Targ staroci

 

Chca wom pokozać reportaż z moij rajzy do Bytomia. Spytocie pewno: a co ciekawego może być we Bytomiu? Fest sie zdziwicie. Od dowien downa jest tukej organizowany torg staroci, kiery odbywo sie w kożdo piyrszo sobota miesionca  Przyjechołech tukej z moimi bracikami porobić pora fotografek kiere możecie sie właśnie teroz łoboczyć, ale tyż przyjechołch tukej pokupić pora klamorów do kołów. Co ciekawego możesz trefić na takim torgu? Możesz spotkać pełno ludzi z roztomaitymi zainteresowaniami, bo na takim torgu możecie kupić sie różne stare pierdołki, kiere nikomu nie som potrzebne i nojlepij by te wszystkie pieczki było wyciepać na hasiok. Idzie tyż trefić prawdziwe rarytasy. Kożdy znojdzie coś dlo siebie. Tyn co zbiero koła, tak jak jo, może sie kupić jako byrna abo gypek. Tyn co zbiero stare łobrozki może wysznupać rychtik gryfne arcydzieła. Tak jak żech godoł.-Przychodzom tukej ludzie tacy kierzy majom pasja, zainteresowani, ale tyż taki kierzy potrzebujom po toniu konsek starego szlauchu do zagrody. Ci wszyscy ludzie, z pasjom i bez, te wszystkie klamory coś warte, abo gówno warte. Właśnie to wszystko  tworzy niezwykło, magiczno atmosfera kiero  chca wom przekozać pokazujonc wom moje fotografki.