Śląsk, wielki region przemysłowy. Wielcy magnaci, w tle historii jednostki.