Gliwicka szkoła obchodziła setną rocznicę działalności w 1993roku. Pod koniec sierpnia 2016 roku zlikwidowano Gimnazjum nr.19. Od tego czasu budynki przy ulicy Głównej długo stały niezagospodarowane. Pod koniec 2017 roku nieruchomość została wydzierżawiona, a obiekty przeznaczone na całodobowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży. Obecnie następuje generalny remont budynków. Całkowicie i nieodwracalnie zmienia się charakter i dusza tego miejsca, zacierając stare wspomnienia. To był ostatni moment by złapać ulotne fragmenty opuszczonych szkolnych murów.