Ros do roku we Lipinach, dzielnicy Świyntochlowic dziecka i starzi przeblykajom sie w oryginalne szlonskie szaty i idom we procesyji Bożego Ciała.