Post apokaliptyczna wizja Śląska w czasie pandemii moim okiem. Światło w kadrach oznacza przebudzenie

Śląska z letargu oraz promyk nadziei na lepsze i normalne jutro. Zdjęcia zostały wykonane w miejscach niegdyś

bardzo ważnych dla regionu jak, Szyb Krystyna – Bytom, Kopalnia Julian – Piekary Śląskie, Elektrociepłownia Szombierki – Bytom ,

Tunel Piaskowy – Zabrze, Warsztaty Naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych – Bytom oraz las w Kaletach nie formalnie

nazywany płucami Śląska.