Przechodzimy z cienia do światła, ze światła do cienia. Żyjemy na granicy. Czy czeka nas światło, czy znikniemy w mroku? Zostawmy za sobą mrok, szukajmy światła …

(Wiadukty kolejowe, Katowice Szopienice)