Rozwój środków masowego przekazu spowodował popularyzację turystyki świątecznej.

Czy jesteśmy w stanie zwolnić w tym zimowym pośpiechu?