Zdjęcia powstały 28 marca 2015 roku w ramach wydarzenia teatralnego „Mistyfikantorium” zorganizowanego przez Centrum Scenografii Polskiej. Inspiracją do surrealnego działania była twórczość Tadeusza Kantora.