Śląsk to ludzie… ich praca, miłość i życie. Śląsk to ludzkie problemy, zmartwienia, radości, rodzina, przyjaciele. Śląsk tworzą ludzie.

Śląsk to dom… dom, do którego codzienną drogę oświetlają rozłożyste palmy latarni ulicznych – dużych, małych, wysokich, niskich. Śląsk tworzy dom.

Śląsk to historia… historia drogi pełnej ofiar i smutku, ale zawsze drogi, przez którą idzie się z nadzieją na lepsze jutro. Śląsk tworzy historię.

Śląsk to architektura… dom dla ludzi, których liczne historie skupiły się w jednym miejscu, miejscu, które promowało i wyznaczało standardy jakości życia. Śląsk tworzy architekturę.

Śląsk to nie masa – to jednostki, każda o indywidualnych cechach. Śląsk to nie miasto – to społeczność żyjąca w mieście. Śląsk to nie maszyna – to wibrujący, żywy organizm, którego duszę, silną i mocną, tworzą ludzie. Śląsk to wspólny mianownik tych ludzi. Tym ludziom stworzono dom… jedyny w swoim rodzaju.

Fotoreportaż ten jest hołdem dla budynku, który jak żaden inny kojarzy się ze Śląskiem -wielopokoleniowego, nowoczesnego, żywego i bez wątpienia SUPER domu dla ludzi, których historia poprowadziła przez niejeden zakręt… domu z duszą… Superjednostki.