Ôpowŏżni chopy szli walczyc, coby śląsk bōł nosz, polski. Dziouchy czekoły w familokach, ale gryfniejsze zgłosiyły się, jako ochotniczki na sanitariuszki coby opatrywać bolōnczki. Na bojach minyły piyrsze, druge i trzicie powstanie. W międzyczasie był tyż plebistyt. Ślōnsk stoł sie polski. Terŏz, w czasie obchodów mogymy powspominać te wŏżne, historyczne trefiyniŏ.