Tak naprawdę każdy z nas jest w jakiś sposób chory

Z samotności…

Miłości…

Tęsknoty…