Fotografie przedstawiają Nikiszowiec, zabytkowe osiedle Katowic.