Sól znajduje się pomiędzy Rachowcem a Oźną. To miejsce mojego dzieciństwa. Tam chłonęłam opowieści związane z jej historią, legendami, podaniami o nocnicach i zmorach. To początek  moich wspomnień i kolebka wyobraźni. Jest to miejsce dla mnie bliskie, częściowooswojone, jednak wciąż skrywające w sobie tajemnicę

Każde miejsce ma dwie postaci, każde miejsce jest podwójne. To, co wzniosłe jest jednocześnie upadłe. To, co miłosierne, jest jednocześnie podłe. W największej ciemności tkwi iskra najpotężniejszego światła, i odwrotnie: tam, gdzie panuje wszechobecna jasność, nasienie ciemności kryje się w pestce światła.”

-Olga Tokarczuk

Zdjęcia zostały wykonane w czasie pełni księżyca.