W Polsce co siódmy obywatel jest osobą niepełnosprawną . Osoby niepełnosprawne mieszkają i żyją wokół nas. Każdego dnia spotykamy na swojej drodze  ludzi z określonymi trudnościami, które w niektórych  sferach życia są niesprawne. Wielu z nas  obawia się spotkania  osobą niepełnosprawną, gdyż chce uniknąć niestosowności w zachowaniu i bezpośrednim kontakcie. Wielu z nas myśli o niepełnosprawnych w perspektywie zamkniętych ośrodków oraz specjalnych zakładów, w których wymagają nieustannej pomocy. Na szczęście nie jest to  prawdą. Fotografie przedstawiają środowisko osób niepełnosprawnych żyjących na Śląsku, ich codzienne życie, pracę. To fotografie ukazujące ludzi, którzy pomimo wielu trudności dają sobie radę w życiu.