Mam wrażenie, że dla ogółu społeczeństwa portret śląska to brudny od węgla górnik, hałdy, zadymione niebo i brudne ulice. Śląsk już tak nie wygląda. Górnictwo, kopalnie, węgiel jako tak zwane czarne złoto są dla młodych Ślązaków jak piętno z którym muszą żyć, czy chcą czy nie. Swoimi zdjęciami chciałbym pokazać portret młodego człowieka, Ślązaka zamkniętego w tradycji, historii i przeszłości.