Autor: zwyklyproszek

Śląskie cztery żywioły: „Ogień” – powstający w wyniku spalania nadmiaru gazu np. podczas procesu wytwarzania koksu. „Powietrze” – w postaci pary wydostającej się do atmosfery poprzez wysokie chłodnie kominowe w elektrowniach. „Woda” – wielość samoistnie lub sztucznie wytworzonych zbiorników wodnych na terenie aglomeracji po dawnych wyrobiskach np. piasku (podsadzkowego dla kopalń) lub powstałych w wyniku odprowadzania / wypompowywania wód podziemnych z kopalń itp. „Ziemia” – to zwały / hałdy nadmiaru wydobytego węgla lub kamienia odsianego w procesie przeróbki węgla…