– synergia tradycji i nowoczesności,

– znaczenie kultury i sztuki,

– szacunek dla historii,

– ciekawość zmian i przyszłości.

To mocne strony Śląska.