Dlaczego Park Śląski w Chorzowie pasuje moim zdaniem do motywu przewodniego konkursu? Czyż śląska dusza nie ujawnia się w losach terenu, będącego dziś oazą zielni w centrum aglomeracji górnośląskiej? Który postał w połowie minionego wieku na zdewastowanych terenach poprzemysłowych. W miejscu hałd, biedaszybów, wysypisk i nieużytków stworzono jeden z największych parków miejskich Europy, większy od słynnego nowojorskiego Central Parku.