Rezerwat Segiet. Niemy świadek walki człowieka z naturą, który budował tutaj śląską cywilizację przemysłu kopalniami i hutami. Niewielki skrawek terenu pomiędzy Bytomiem a Tarnowskimi Górami.  Człowiek widząc jak przemysł pochłania przyrodę, postawił tamę przeciw dalszym zniszczeniom i ustanowił tutaj rezerwat. Jego powierzchnia opowiada historię górnictwa kruszcowego gdyż usiana jest zapadliskami, hałdkami, resztkami pozostałości po szybach kopalni. Pod nim z kolei dawne wyrobiska i korytarze po gwarkach szukających w dawnych czasach rud srebra i cynku zamieszkują dziś nietoperze. To wyjątkowe miejsce na mapie Śląska – człowiek odcisnął na nim piętno górnictwa, a ono dziś stanowi najpiękniejszą perłę natury, która sukcesywnie zabiera co swoje. Od 1953 roku rezerwat przyrody, następnie objęty wraz z przyległymi terenami i podziemiami ochroną w ramach Obszaru Natura 2000 a od kilku lat stanowi jeden z elementów dobra wpisanego na Światową Listę UNESCO. Łączy przeszłość tych ziem, dając wytchnienie w teraźniejszości i wskazuje drogę ku przyszłości, gdzie człowiek miejmy nadzieję odnajdzie równowagę pomiędzy rozwojem a przyrodą.