Zdjęcia są częścią długoterminowego projektu „Śląsk Taneczny”, w którym prezentuje osoby związane z szeroko rozumianym „teatrem tańca” w plenerach Śląskich miast.

W projekcie tym staram się ukazać śląskie miasta jako miejsca z ciekawą architekturą, pełne historii która może być inspiracją dla młodych, twórczych ruchów artystycznych. Prezentuję mieszkańców Śląska jako ludzi z pasją, pełnych zaangażowania, poświęconych sztuce tanecznej która w dzisiejszych czasach nie jest w głównym nurcie popularnych kierunków sztuki. Chcę przełamać stereotyp myślenia o Śląsku jedynie przez pryzmat górnictwa, przemysłu ciężkiego, „śląskiego bluesa”.