W projekcie „Śląsk Taneczny” chcę zmierzyć się z stereotypem Śląska jako miejsca związanego z kopalniami i ciężkim przemysłem. Z stereotypem, który ukazuje Śląsk przez pryzmat familoków, hałd węgla oraz upadłych hutniczych hal. Chcę pokazać Śląsk jako miejsce zmian i ewolucji, nie tylko architektoniczno – przestrzennej, ale również pokoleniowej oraz kulturowej.

Projekt ten jest również poszukiwaniem mojej własnej kulturowej tożsamości, miejsca, które może (lub nie może?) mnie zdefiniować, jako „Ślązaka”, lub jako osobę „urodzoną na Śląsku”.