Niektóre dostępne badania podają, że co siódmy obywatel naszego kraju jest osobą niepełnosprawną. Jednak wielu z nich pomimo ograniczeń aktywnie uprawia różne dyscypliny sportu. Jedną z tych  niekonwencjonalnych i bardzo wysiłkowych dla osób niepełnosprawnych dziedzin sportu jest podnoszenie ciężarów. Sportowcy z niepełnosprawnościami będący uczestnikami ogólnoświatowego ruchu Olimpiad Specjalnych, mającego swój odpowiednik na Śląsku w postaci Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie, wśród wielu aktywności sportowych trenują podnoszenie ciężarów, a zawody tego typu dostarczają wielu emocji zawodnikom jak i widzom. Przede wszystkim są wspaniałym przykładem ukazującym jak zawodnicy z niepełnosprawnościami potrafią  przezwyciężać swoje słabości i ograniczenia.