Tytuł zaczerpnięty z utworu zespołu Kat – Łza dla cieniów minionych. Elektrownia Rybnik – jedno z przemysłowych serc Śląska, element  swoistego układu „krwionośnego”, który został stworzony przez człowieka, a zarazem wymaga od niego pełnego szacunku i pokory.