Zdjęcia są dokumentacją mojego pobytu w jednym ze śląskich szpitali psychiatrycznych. Opowiadają nie tyle o mnie, co o grupie niezwykłych ludzi, których tam poznałem. Empatycznych, kreatywnych, inteligentnych osób, których problemem jest nadwrażliwość. Te kilka zdjęć jest częścią większego materiału, który jest historią pobytu w szpitalu i prób radzenia sobie z rzeczywistością po wyjściu.