Zdjęcia powstały w lipcu 2020 roku na Tauzenie w Katowicach.  Obrazują samotność jednostki w wielkim mieście. Inspirowane twórczością Edwarda Hoppera.