Ślōnsko to ludzie i kultura bez nich stworzōno i tworzōno. Rodowitych Ślonzaków portrety to snŏżno Ślōnskŏ Dusza. To to, z czego wszyjsko na Ślōnsku wyrosło i wyrŏstŏ. To hyra, uciecha i dozorność.

(Śląsk to ludzie i kultura przez nich stworzona i tworzona. Rodowitych Ślązaków portrety to najczystsza Śląska Dusza. To to, z czego wszystko na Śląsku wyrosło i wyrasta. To duma, radość i troska.)